Připravujeme - PETR BENDA

10.11.2018 - 31.1.2019

IVI LISZKAY

10.8.2018 - 10.11.2018

 

Výstava fotografií a obrazů inspirovaných poezií Rupi Kaur byla v mé hlavě brzy po začtení do její první knihy “Milk and Honey” a postupně nabyla konkretnější tvar při četbě jejího druhého díla “The Sun and Her Flowers”. Její poezie se skládá z kratších básní a próz, avšak s hlubokým posláním, přičemž pak hlavními tématy v její práci je zneužívání, ženskost, láska, zlomyslnost, ale také odpuštění.

Fotografie i obrazy jsou tedy mým pohledem na konkrétní téma, báseň, náladu, atmosféru ...

 

DOMINIKA POKORNÁ

11.5.2018 - 31.7.2018

 

Dominika Pokorná představuje soubor obrazů “malovaných” na sklo. Na první pohled bezprostřední, až divadelně naivní výjevy skrývají sofistikovaně propojenou ideovou konstrukci.

Present jako přítomný okamžik, present jako představení se světu a především present jako dárek, odevzdání se.

V posledních deseti letech se Dominika věnovala rodině

a tvořila téměř výhradně neokázalá díla, kterými se jí dařilo nenápadně kultivovat svoje okolí.

Anonymně rozesílané balíčky-dárečky, obrazy darované lidem, kteří o umění nic nevědí, plakát, který se z ničeho nic objeví na autobusové zastavce a zase zmizí... V každém Dominičině projektu je skrytý příběh a víra, že i malý čin může zlepšit svět. Snad symbolicky se tato zajímavá autorka otevírá veřejnosti

po letech prvním uceleným souborem obrazů právě v květnu, měsíci lásky.

BIRGITT FISCHER

2.2.2018 - 11.5.2018

 

Výstava obrazů absolventky Akademie výtvarných umění v Praze, Intermediálního ateliéru prof. Milana Knížáka, Birgitt Fischer.

MIMIKRY

Výstava ukazuje výběr prací posledních 4 let, ve kterých se Birgitt průběžně zabývá tématem vlastního portrétu. Název výstavy MIMIKRY, který v psychologii označuje fenomén bezděčného a automatického napodobování jiných lidí a situací, vychází z této změny perspektivy permanentního znovunalézání se v různých osobách

a událostech.

Styl malby může být označen jako geometrická figurace. Základem všech obrazů je rastr, který Birgitt používá jako možnost konstrukce skutečnosti.

LUKÁŠ POHÁNKA

9.12.2018 - 2.2.2018

 

Lukáš Pohánka narodil se v roce 1985 v Martine na Slovensku. Vystudoval grafický design na univerzitě Teesside ve Velké Británii a na Prague College v Praze. Ke studiu grafického designu ho přivedlo graffiti, se kterým se poprvé setkal v 6. třídě a od té doby ho nepřestalo fascinovat. Ve své výtvarné tvorbě ho ovšem uchopuje zcela odlišným způsobem, než by bylo běžné očekávat. Vnímá ho jako zdroj inspirace, jako specifický společnenský artefakt.

 

Melting my Brain, kolekce digitálních maleb výtvarníka Lukáše Pohánky (*1985), vznikla jako součást rozsáhlejšího cyklu inspirovaného rychlostí, pohybem a elektrickými výboji. Roztékající se ostře barevné kruhy jsou symbolem mysli přesycené informacemi; znázorňují vědomí tavící se pod objemem a intenzitou myšlenek a nápadů. Ty jsou rozsáhlé, bezrozměrné a často těžko uchopitelné do tvarové formy života. Kvanta podnětů, zkušeností, zážitků, zvuků, vůní, představ. Šílený mix doteku všehomíru uhlazený do hladkého a uklidňujícího tvaru kruhu, kde jen jeho rozpouštějící se obrys zavádí k obsahům za pojmovým horizontem – k těm myšlenkám, které se tentokrát do formy hmoty nevešly…

kurátor výstavy

TEREZA TRYNEROVÁ

6.10.2017 - 9.12.2017

 

Tereza představuje svůj pohled na efemérní, minimalisticky abstrahovanou krajinu, která dekoruje její oblíbenou cestu linkového autobusu z Prahy do Mníšku pod Brdy.

 

Gumárna prezentuje Tereziny obrazy jako úvodní náhled do tvorby současného umělce, jehož dílo esenciálně koreluje s interiérem klubu. Přestože je přímé začlenění prezentovaného tvůrčího subjektu aplikováno ex post, vizuální souvztažnost jeho práce s dezénem nově zrekon- struovaného objeku je pro náš výběr stěžejní.

OTEVÍRACÍ DOBA:

PONDĚLÍ 16:00 - 20:00*

ÚTERÝ ZAVŘENO

STŘEDA 16:00 - 22:00

ČTVRTEK 16:00 - 22:00

PÁTEK 16:00 - 01:00

SOBOTA 15:00 - 01:00

NEDĚLE 14:00 - 20:00

 

Zavírací doba je orientační. Reálná zavírací doba bude v závislosti na návštěvnících. Nejdříve však v uvedené časy.

 

*Během letních prázdnin v pondělí zavřeno

KONTAKT

K. PAZDERSKÉHO 2045

286 01 ČÁSLAV

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Telefon: +420 720 500 103

Email:   info@klubgumarna.cz

 

Provozovatel:

Ondřej Losenický

IČO: 04064755

DIČ: CZ9003280913